Navigera

logga
facebookgoogleplus

Kvalité

NärBygg AB´s kvalitetspolicy bygger på vetskap att okomplicerade och välgenomtänkta samarbetsformer och rutiner, mellan såväl externa som interna kunder, är det bästa sättet att tillskapa och vidmakthålla rätt kvalitet i en verksamhet.

Det är därför NärBygg AB´s kvalitetspolicy att genom lyhördhet för våra kunders förväntningar skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.

Detta innebär att NärBygg AB skall sträva efter att:

Kontinuerligt utbilda personal i kvalitetsarbete.

I våra anbud erbjuda rätt kvalitet så att kostnaden för produktionen över hela dess livslängd blir så låg som möjligt för kunden.

Stödja, rådge och informera, såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer, för att säkerställa slutproduktens kvalitet.

Driva våra arbetsplatser med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.

Hålla utlovade färdigställandetider.

Överlämna en slutprodukt som är komplett och felfri.

Göra varje beställare och projekt till en referens.
kvalite
 • När Bygg AB
  När Hallute 167
  62348 Stånga
 • Kontakta oss
  Tel: 0498492300

  E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Webplatsen
  © När Bygg AB 2015 
  Produktion: www.intendit.se


 • Design av Intendit Webbyrå