Navigera

logga
facebookgoogleplus

Historik

1974 återvände byggnadsingenjören Erland Olsson till Gotland för att överta fädernegården. Detta efter att EO arbetat som driftsledare och platschef vid Yngve Kullenberg byggnadsaktiebolag i Stockholm under 10 år, i samband med återvändandet hade YKAB tagit ett jobb för FRA på Fårö, detta jobb fick drivas av EO i egen regi.

Vid tidpunkten för jobbet på Fårö var det viss överhettning på den Gotlänska byggarbetsmarknaden varför Benny Kristiansson som arbetade som murare i Stockholm anställdes, efter jobbet på Fårö drev EO och BK enskilda firmor fram till 1980.

1976 startade ett samarbete med A-Betong AB i Växjö med inriktning på miljövårdsanläggningar i lantbruket, detta samarbete fortgår ännu till dags datum.

1980 startades NärBygg HB med Erland Olsson och Benny Kristiansson som hälftenägare, anställd personal var då 4 st samt att delägarna själva deltog i produktionen.

1982 ombildades NärBygg till aktiebolag med samma delägare, fortfarande med inriktning i huvudsak på lantbruk, under mitten på 80-talet utvidgades åtagandena till att omfatta restaureringar av kyrkor samt småhusproduktion.

Från 1980 till 2002 har arbetsstammen utökats till i snitt 14 årsanställda och med en årsomsättning på ca 16-18 milj sek. 1984 inköptes fd Närs mejeri, där nuvarande kontors och produktionslokaler är belägna.

2003 övertogs NärBygg AB av 6 anställda som har för avsikt att driva företaget vidare i samma anda vad beträffar engagemang och kvalitetsarbete. I dagsläget finns totalt 25 anställda i NärBygg AB vars huvudsysselsättning för närvarande är lantbruk samt fritidshussektorn. 

historik
 • När Bygg AB
  När Hallute 167
  62348 Stånga
 • Kontakta oss
  Tel: 0498492300

  E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Webplatsen
  © När Bygg AB 2015 
  Produktion: www.intendit.se


 • Design av Intendit Webbyrå